FAQ categorie: SVB 1.0

Kan ik daarnaast subsidie krijgen voor geluid reducerende maatregelen?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”) én u subsidie aanvraagt voor een SCR katalysator, Stage V motor of elektrische aandrijfmotor, mag u in principe subsidie aanvragen voor maatregelen die geluidsemissies reduceren. Let wel op het volgende:

Kan ik subsidie krijgen voor een elektrische aandrijfmotor?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor installatie en aanschaf van een elektrische aandrijfmotor. Let wel op het volgende:

Kan ik subsidie krijgen voor een Stage V motor?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een Stage V motor. Let wel op het volgende:

Kan ik subsidie krijgen voor een SCR katalysator?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een SCR katalysator. Let wel op het volgende:

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?