development · 3 jaar geleden

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

  • De beoordeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst bij de RVO.
  • Hiervoor geldt wel dat die aanvraag compleet moet zijn, hierop wordt gecontroleerd.
  • Wordt de regeling overvraagd, dan zal iedere binnengekomen aanvraag op de dag van overvraging meedoen aan een loting. Hieruit volgt een ranglijst op volgorde waarvan de beoordeling plaats zal vinden.