Expertiseontwikkeling

EICB is al een decennium lang verzamelpunt van kennis en expertise in de binnenvaartsector.

EICB beschikt over expertise op technisch en economisch terrein op thema’s die spelen in de binnenvaart. Deze kennis is opgebouwd door onze jarenlange participatie in (internationale) onderzoeksprojecten. Maar ook door uitvoering die verleend is aan subsidieregelingen, waar projecten op basis van innovatieve waarde getoetst dienden te worden.

 

Regelmatig wordt een beroep gedaan op kennis die aanwezig is bij het EICB. In opdracht van (inter)nationale partijen levert EICB haalbaarheidsstudies. Voorbeelden van onderwerpen waarover wij recentelijk publiceerden zijn: optimale spreiding van LNG-bunkerpunten, de haalbaarheid van emissienormeringen, en actualisatie van kosten-batenanalyses betreffende verschillende vergroeningstechnieken.

De geleverde rapportages van EICB hebben meerdere keren bijgedragen aan kwalitatief hoogwaardige beleidsontwikkeling en daarmee aan de toekomstbestendigheid van de sector.