Projectmanagement

EICB beschikt over ruime ervaring in projectmanagement. Zowel op nationaal als internationaal niveau.

De inrichting als projectbureau garandeert een optimale aansluiting van onze activiteiten met de maatschappelijke dynamiek. Deze dynamiek vergt een praktische doe-mentaliteit waarbij snel schakelen gewenst, en soms zelfs vereist is.

 

Een groot deel van ons team is Prince-II geaccrediteerd en dat garandeert professionele uitvoering van opdrachten en projecten onder alle omstandigheden.

EICB voert projecten uit voor zowel publieke en private partijen. Dikwijls vinden projecten plaats in samenwerkingsverbanden, zogeheten consortia. De rol van EICB binnen dergelijke verbanden varieert al naar gelang de specifieke behoefte. Ons team kent een gebalanceerde mix van ondersteuning en senior capaciteiten, en is daardoor is in staat om zowel penvoerderschap van provinciale nationale als internationale projecten op zich te nemen, als een leidende rol te spelen op werkpakketniveau.