development · 3 jaar geleden

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

  • Subsidie bedraagt 20% van de investeringskosten en kan per vaartuig nooit hoger uitvallen dan €400.000.
  • Bovengenoemd subsidiepercentage kan worden opgehoogd voor het MKB. Dit betekent dat middelgrote bedrijven 40% en kleine bedrijven 50% subsidie krijgen. Het maximum van €400.000 per vaartuig blijft gelden.
    • Er is een MKB toets beschikbaar via deze link.
  • Wie aantoonbaar de stap naar zero emissie gaat maken met het betreffende vaartuig kan nogmaals 10% extra subsidie krijgen.