development · 3 jaar geleden

Kan ik daarnaast subsidie krijgen voor geluid reducerende maatregelen?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”) én u subsidie aanvraagt voor een SCR katalysator, Stage V motor of elektrische aandrijfmotor, mag u in principe subsidie aanvragen voor maatregelen die geluidsemissies reduceren. Let wel op het volgende:

  • Dit mag alleen als deze maatregelen rechtstreeks samenhangen met de andere investering waar u subsidie voor aanvraagt;
  • Concreet kan men denken aan het plaatsen van de motor op veren of rubbers om zo geluidsoverlast door trilling te verminderen.