development · 3 jaar geleden

Kan ik subsidie krijgen voor een Stage V motor?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een Stage V motor. Let wel op het volgende:

 • U kunt alleen subsidie vragen voor een Stage V motor die op het moment van de aanvraag een typegoedkeuring heeft.
  • Uit de meegeleverde offerte moet duidelijk worden dat de aan te schaffen motor hieraan voldoet.
  • Voor motoren met typegoedkeuring zie: https://listes.cesni.eu/2060-nl.html.
  • Als de motor niet op de cesni lijst staat: levert u dan apart bewijs van certificering (en zo nodig: marinisatie) aan.
 • De aanschaf moet vrijwillig zijn, en op geen enkele wijze wettelijk verplicht. Het gaat dus om vervanging van een nog werkende motor.
 • Met Stage V motor wordt in de regeling bedoeld: een motor van type IWP, IWA of NRE als bedoeld in de NRMM verordening, of een op basis van die verordening gelijkwaardige motor. Het kan dus ook gaan om gemariniseerde motoren:
  • Euro 6 vrachtwagenmotoren;
  • NRE Stage V industriemotoren.
 • Alléén de aanschaf en installatie van de Stage V motor worden gesubsidieerd. Kosten als onderhoud, reparaties e.d. zijn voor eigen rekening en risico van aanvrager. Veel Stage V motoren zullen zijn uitgerust met een nabehandelingspakket, neem dat mee bij uw overwegingen.
 • Naast voorstuwingsmotoren vallen ook andere motoren (hulpmotoren bijvoorbeeld) op het vaartuig onder de regeling.