Projecten

Van idee tot realiteit. Techniek of logistiek. Het stimuleren en ondersteunen van de toepassing van nieuwe ideeën is van vitaal belang voor de binnenvaart. Onderstaand kunt u zoeken in bestaande of gearchiveerde projecten.

21 projecten

 • Label Binnenvaart

  Lopend
  Download het rapport Label Binnenvaart onder het tabblad ‘Documenten’.
 • SYNERGETICS

  Dit innovatie project wordt gefinancierd vanuit het Horizon Europe-programma van de EU. Het heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende emissies van bestaande binnenvaart- en kustvaartschepen drastisch te verminderen. Het project brengt relevante kennis samen uit verschillende vakgebieden, waarbij synergiën worden gecreëerd. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van een consistente catalogus…
  Website
 • Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

  De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is in het leven geroepen om twee doelen te realiseren. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende…
 • Subsidieregeling voor fabrikanten van Duurzame Binnenvaart Motoren

  Motorfabrikanten of -mariniseerders die een motor ontwikkelen voor de binnenvaart die zal voldoen aan de Stage V eisen, kunnen een financiële bijdrage krijgen voor die ontwikkeling en de certificering.
 • ST4W

  Lopend
  ST4W is een afkorting voor Smart Tracking Data Network for Shipment by Inland Waterway. Dit Europese project binnen het Interreg North-West Europe (NWE) programma heeft als doel om een modal shift van weg naar water te realiseren.
 • NOVIMAR

  Lopend
  NOVIMAR is een afkorting voor NOVel Iwt and MARitime transport concepts. Dit Europese onderzoeksproject heeft als doel om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw transport concept, dat is gebaseerd op de introductie van de vessel train, ofwel ‘platooning’ op het water.
  Website

Filter

 • Interessegebieden
 • Status