development · 3 jaar geleden

Kan ik subsidie krijgen voor een SCR katalysator?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een SCR katalysator. Let wel op het volgende:

  • De katalysator moet worden ingebouwd ten behoeve van een reeds ingebouwde motor;
  • De katalysator moet minimaal 60% stikstofreductie opleveren ten opzichte van de CCR2 norm voor een soortgelijke motor;
  • Bovengenoemde stikstofreductie moet worden aangetoond, uiterlijk 13 weken na uitvoering installatie. Dit met een meetrapport van een erkend of gecertificeerd meetbedrijf, in de praktijk gemeten conform ISO 8178, testcyclus E3 of D2.
  • De kosten voor het genoemde rapport zijn subsidiabel in de regeling.
  • Alléén de aanschaf en installatie van de SCR katalysator worden gesubsidieerd (+ meetrapportage). Kosten als onderhoud, aanschaf additief, reparaties e.d. zijn voor eigen rekening en risico van aanvrager.
  • Daarom is het zaak dat aanvrager zich goed op de hoogte stelt van zaken als onderhoudskosten e.d. Zie hiervoor de EICB Checklist bij aanschaf SCR katalysator.
  • Veel leveranciers bieden nabehandelingspakketten aan met een SCR katalysator en een roetfilter, sinds 2023 is ook voor het roetfilter subsidie mogelijk. Mocht u ook de aanschaf van een roetfilter overwegen, neem dan de EICB FAQ bij aanschaf Roetfilter eens door.
  • Revisering van een bestaande SCR katalysator valt niet onder de regeling.
  • Let op: sinds 2023 is het mogelijk om aan een aanvraag voor een SCR katalysator ook een toetfilter toe te voegen.