development · 4 jaar geleden

Kan ik subsidie krijgen voor een elektrische aandrijfmotor?

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor installatie en aanschaf van een elektrische aandrijfmotor. Let wel op het volgende:

  • Het moet gaan om een elektrische motor voor de aandrijving van de schroefas, of van de as van vergelijkbare voortstuwingsinstallaties.
  • De aanschaf moet vrijwillig zijn, en op geen enkele wijze wettelijk verplicht. Het gaat dus om vervanging van een nog werkende motor.
  • U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de elektriciteit wordt opgewekt door een batterij of een brandstofcel, óf indien de bestaande verbrandingsmotor eenvoudig hierdoor kan worden vervangen.
  • Alléén de aanschaf en installatie van de elektromotor worden gesubsidieerd. Kosten als onderhoud, reparaties e.d. zijn voor eigen rekening en risico van aanvrager.
  • Projecten gericht op elektrificatie zijn vaak zeer duur. In deze regeling kan maximaal €400.000 aan subsidie worden uitgekeerd, en dit alleen voor aanschaf en installatie van de elektromotor. Voor omvangrijke elektrificatieprojecten zijn de SDS en DKTI wellicht beter passende subsidieregelingen.