Financiering

EICB wijst ondernemers de weg bij subsidies en financiële ondersteuningsregelingen voor vergroening en innovatie in de binnenvaart.

Europese emissienormen worden steeds strenger. Eigenaren van bestaande schepen zullen moeten investeren in innovatieve technieken om aan toekomstige normen te kunnen voldoen. Dat plaatst deze ondernemers voor een dilemma. Zo lang mogelijk doorvaren met de huidige techniek? Of toch voortijds hermotoriseren?

 

Het is niet altijd noodzakelijk om de motor te vervangen voor een compleet nieuw exemplaar. In sommige gevallen volstaat de plaatsing van een katalysator of roetfilter. En in andere gevallen is een overstap op LNG te overwegen.

Het ombouwen van bestaande schepen naar nieuwe emissie eisen – het zogeheten retrofitten – kan een complexe puzzel zijn. Veel hangt af van het bewuste vaarprofiel van het betreffende schip. En net zo belangrijk is de beschikbaarheid van eigen middelen en vreemd vermogen.

Aan de financieringskant bestaan mogelijkheden, waaronder subsidies, waar EICB goed van op de hoogte is. Ook levert EICB een bijdrage aan de totstandkoming van aanvullende financiële instrumenten, waarmee een schaalsprong in de gewenste vergroening zou kunnen worden tot stand gebracht. Ondernemers kunnen bij EICB terecht voor advies.