Archieven: FAQ's

Schoon Schip. Hoe werkt dat? (Passagiersvervoer)

Met Schoon Schip bedoelen we de eisen uit de nieuwe AGVV voor binnenvaartschepen. Onderaan deze pagina staat de link naar de AGVV en een uitsnede van de tekst waar het om draait. De AGVV maakt duidelijk onderscheid tussen passagiersvervoer en goederenvervoer bij deze eisen. U kunt alleen een aanvraag doen als uw schip aan de eisen voldoet of na afloop van het subsidietraject gaat voldoen. Op steekproefbasis wordt na afloop hierop gecontroleerd.

Voor passagiersvervoer (zie ook tekst of link hieronder):

Link AGVV: hier.

Tekstuitsnede Artikel 2, 102 Septies, Binnenvaart:

—  een binnenschip voor passagiersvervoer dat een hybride of dualfuelmotor heeft die voor zijn normale functioneren ten minste 50 % van zijn energie haalt uit brandstof met CO2-vrije directe (uitlaat)emissies of uit plug-in-power;

Schoon Schip. Hoe werkt dat? (Goederenvervoer)

Met Schoon Schip bedoelen we de eisen uit de nieuwe AGVV voor binnenvaartschepen. Onderaan deze pagina staat de link naar de AGVV en een uitsnede van de tekst waar het om draait. De AGVV maakt duidelijk onderscheid tussen passagiersvervoer en goederenvervoer bij deze eisen. U kunt alleen een aanvraag doen als uw schip aan de eisen voldoet of na afloop van het subsidietraject gaat voldoen. Op steekproefbasis wordt na afloop hierop gecontroleerd.

Voor goederenvervoer (zie ook tekst of link hieronder):

Link AGVV: hier.

Tekstuitsnede Artikel 2, 102 Septies, Binnenvaart:

—  een binnenschip voor goederenvervoer dat directe CO2-(uitlaat)emissies per tonkilometer (g CO2/ton km) heeft die, berekend (of, in het geval van nieuwe vaartuigen, geraamd) met de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), 50 % lager liggen dan de gemiddelde referentiewaarde voor CO2-emissies zoals vastgelegd voor zware bedrijfsvoertuigen (subgroep voertuigen 5-LH) overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) 2019/1242; (EICB: de norm voor de genoemde vrachtwagen is 56.6 Gram Co2/Tonkilometer, grensgetal voor binnenvaart goederenvervoer is dus 28.3 Gram Co2/Tonkilometer.)
GLEC onderzoek: hier.
Let op: GLEC heeft meer grammen CO2 aan een liter diesel toegerekend dan de EEOI doet. De EEOI moet worden gebruikt volgens de AGVV. Daarom is een correctiefactor opgenomen in de tabel die bij RVO beschikbaar is. Toepassen van die correctiefactor leidde ertoe dat elk emissiegemiddelde van de in GLEC onderzochte scheepstypen aan de eisen uit de AGVV voldoet.

Kan ik subsidie krijgen voor een DPF roetfilter?

Vanaf 2023 is het mogelijk een roetfilter toe te voegen aan uw aanvraag als u een SCR katalysator aanvraagt. Het is niet mogelijk alléén een roetfilter aan te vragen.

Wat te doen bij verkoopplannen en recent gekochte schepen?

Kan ik deze regeling combineren met regelingen als de EIA en de MIA?

Als ik voor de investering ook andere onderdelen moet vervangen, krijg ik daar dan subsidie voor?

In de regel niet. Het gaat alleen om aanschaf en installatie van motor of SCR (evt. + DPF).

Echter, bij de installatie van een nieuwe motor zijn de kosten van de aanschaf en installatie van een nieuwe keerkoppeling en/of schroef subsidiabel indien de effectieve werking van de nieuwe motor dit vereist. Bij het plaatsen van een katalysator zijn deze kosten niet subsidiabel.