development · 3 jaar geleden

Kan ik deze regeling combineren met regelingen als de EIA en de MIA?

  • Ja. Aanvullend op een subsidie in het kader van de SRVB kan recht op een investeringsaftrek via MIA -en EIA regelingen aan de orde zijn. De totale steun mag/kan niet hoger zijn dan de maxima die in de AGVV art. 36 zijn vastgelegd.
  • Let wel op: Stage V motoren komen onder MIA/VAMIL niet in aanmerking. Euro VI vrachtwagenmotoren (gemariniseerd voor inbouw in de binnenvaart) wel.