development · 1 maand geleden

Schoon Schip. Hoe werkt dat? (Passagiersvervoer)

Met Schoon Schip bedoelen we de eisen uit de nieuwe AGVV voor binnenvaartschepen. Onderaan deze pagina staat de link naar de AGVV en een uitsnede van de tekst waar het om draait. De AGVV maakt duidelijk onderscheid tussen passagiersvervoer en goederenvervoer bij deze eisen. U kunt alleen een aanvraag doen als uw schip aan de eisen voldoet of na afloop van het subsidietraject gaat voldoen. Op steekproefbasis wordt na afloop hierop gecontroleerd.

Voor passagiersvervoer (zie ook tekst of link hieronder):

 • Aantonen bij aanvraag: niet, u bevestigt alleen aan de eisen te gaan voldoen.
 • Aantonen in geval van steekproef (na subsidietraject): wel, energieboekhouding en inbouwbewijzen van apparatuur overleggen.
  • U toont aan een Hybride aandrijflijn of dual fuel motor te hebben geïnstalleerd (inbouwverklaring, binnenschipcertificaat(update));
  • U toont aan minimaal 50% van de energie voor het schip uit directe emissievrije brandstof of plug-in power te halen. Dit doet u door bewijzen te overleggen van afname/aankoop voor álle energiebronnen van het schip. RVO bekijkt dan of u de 50% emissievrij of plug-in power haalt.
   • Concreet: energieboekhouding bestaande uit aantal trips, afgelegde afstand, types brandstof, vaartijdenboek, facturen/bonnen van bunkeren (en laden, wisselcontainers en andere bronnen van energie). Ook de afvalstoffenbijdrage die u betaalt maakt u inzichtelijk met facturen.
   • Let op: directe emissievrije brandstof is een zeer strikte eis en sluit veel duurzame opties uit. Waterstof en ammoniak bijvoorbeeld voldoen als een van de zeer weinige opties aan deze eis, HVO, FAME, LNG, Methanol zijn niet direct emissievrij aan de uitlaat.

Link AGVV: hier.

Tekstuitsnede Artikel 2, 102 Septies, Binnenvaart:

—  een binnenschip voor passagiersvervoer dat een hybride of dualfuelmotor heeft die voor zijn normale functioneren ten minste 50 % van zijn energie haalt uit brandstof met CO2-vrije directe (uitlaat)emissies of uit plug-in-power;