development · 1 maand geleden

Schoon Schip. Hoe werkt dat? (Goederenvervoer)

Met Schoon Schip bedoelen we de eisen uit de nieuwe AGVV voor binnenvaartschepen. Onderaan deze pagina staat de link naar de AGVV en een uitsnede van de tekst waar het om draait. De AGVV maakt duidelijk onderscheid tussen passagiersvervoer en goederenvervoer bij deze eisen. U kunt alleen een aanvraag doen als uw schip aan de eisen voldoet of na afloop van het subsidietraject gaat voldoen. Op steekproefbasis wordt na afloop hierop gecontroleerd.

Voor goederenvervoer (zie ook tekst of link hieronder):

  • Aantonen bij aanvraag:  u bevestigt aan de eisen te voldoen. U controleert voor uzelf of dit haalbaar is middels het door RVO beschikbaar gestelde excel bestand gebaseerd op het GLEC onderzoek. Dit bestand moet u ook uploaden bij de aanvraag. Voor alle gangbare scheepstypen toont het GLEC onderzoek aan dat de gemiddelde uitstootwaarden voldoen aan de eisen uit de AGVV.
  • Aantonen in geval van steekproef (na subsidietraject): wel, u presenteert een aantal reizen binnen een door RVO aangegeven periode.
    • U presenteert voor het gewenste aantal reizen bewijs dat u aan de eis voldoet (maximaal 28.3 Gram Co2 per tonkilometer, zie onder) door middel van een berekening van de EEOI per reis (RVO stelt een handleiding beschikbaar voor de berekening).
    • U bewijst dat de getallen in de berekening (afgelegde kilometers, vervoerde tonnen, verbruikte brandstof) juist zijn. RVO geeft aan wat u moet opleveren, houd rekening met laad/losbrieven, vaartijdenboek, bunkerbewijzen.

Link AGVV: hier.

Tekstuitsnede Artikel 2, 102 Septies, Binnenvaart:

—  een binnenschip voor goederenvervoer dat directe CO2-(uitlaat)emissies per tonkilometer (g CO2/ton km) heeft die, berekend (of, in het geval van nieuwe vaartuigen, geraamd) met de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), 50 % lager liggen dan de gemiddelde referentiewaarde voor CO2-emissies zoals vastgelegd voor zware bedrijfsvoertuigen (subgroep voertuigen 5-LH) overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) 2019/1242; (EICB: de norm voor de genoemde vrachtwagen is 56.6 Gram Co2/Tonkilometer, grensgetal voor binnenvaart goederenvervoer is dus 28.3 Gram Co2/Tonkilometer.)
GLEC onderzoek: hier.
Let op: GLEC heeft meer grammen CO2 aan een liter diesel toegerekend dan de EEOI doet. De EEOI moet worden gebruikt volgens de AGVV. Daarom is een correctiefactor opgenomen in de tabel die bij RVO beschikbaar is. Toepassen van die correctiefactor leidde ertoe dat elk emissiegemiddelde van de in GLEC onderzochte scheepstypen aan de eisen uit de AGVV voldoet.