development · 3 jaar geleden

Wat te doen bij verkoopplannen en recent gekochte schepen?

  • Verkoop na ontvangst subsidie is in principe mogelijk. Dit moet wel gemeld worden aan de subsidieverstrekker (RVO). Het kan zijn dat aanvullende acties op aanwijzen van RVO nodig zijn.
  • Ook als een vaartuig nog geen jaar in bezit is, komt de aanvrager in principe in aanmerking voor subsidie.