project CLINSH (Clean Inland Shipping)

Binnen CLINSH werken partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen aan het verbeteren van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door het reduceren van luchtemissies in de binnenvaart.

Op 1 september 2016 is het Europese project CLINSH (Clean Inland Shipping) van start gegaan. Dit project vindt plaats binnen het Europese LIFE-programma, gericht op het verbeteren van milieu en luchtkwaliteit. Binnen CLINSH gebeurt dit door in te zetten op het verminderen van luchtemissies in de binnenvaart, zowel tijdens het varen als dat het schip aan de kant ligt. Onderdeel hiervan is een demonstratie van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen op 30 schepen, waarbij de luchtemissies (NOx en PM) worden gemonitord. De uitkomsten van deze demonstraties worden gebruikt om inzicht te krijgen in de meest kostenefficiënte milieumaatregelen.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met EICB