development · 8 jaar geleden

CLINSH kick-off conferentie op 27 oktober, Düsseldorf

CLINSH, een Europees project gericht op het demonstreren van de haalbaarheid van emissiereductie in de binnenvaart, is op 1 september van start gegaan met steun van het Europese LIFE fonds. De officiële kick-off conferentie van CLINSH wordt op 27 oktober in Düsseldorf gehouden. Deze conferentie is een interessante gelegenheid voor projectpartners en andere geïnteresseerde partijen om meer te leren over CLINSH en hierbij betrokken te raken.

Voor meer informatie over deze conferentie en registratie kunt u hier terecht.

In CLINSH zullen de partners innovatieve technologieën, alternatieve brandstoffen en walstroom demonstreren en implementeren om zo bij te dragen aan een versnelde emissiereductie in de binnenvaart. Hierbij zullen metingen worden uitgevoerd die scheepseigenaren in de gelegenheid stellen om meer inzicht te krijgen in betaalbare vergroeningsmaatregelen voor hun schip en overheden te ondersteunen in het maken van beleid op het gebied van vergroenen van de vaarwegen.

Het project CLINSH wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van de provincie Zuid-Holland. Het CLINSH consortium bestaat verder uit havens, universiteiten en brancheorganisaties in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.