development · 7 jaar geleden

Inschrijftermijn praktijkproef duurzame binnenvaart CLINSH verlengd

Goed nieuws voor binnenvaartschippers die willen bijdragen aan verduurzaming van
de sector. De aanbesteding van het project CLean INland SHipping (CLINSH) voor de
proef met duurzame technieken is verlengd tot 29 mei 2017, 12.00 uur. Deze verlengde
inschrijftermijn geeft schippers meer tijd om offertes van schone technologieën op te
vragen en eventueel de financiering te regelen.

 

In de procedure voor de aanbesteding zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo kunnen schippers nu ook via e-mail tenderclinsh@pzh.nl de aanbestedingsdocumenten ontvangen en indienen. Wie dat wil kan ook nog steeds gebruik maken van het
aanbestedingsplatform CTM Solution. Via de website www.clinsh.eu is hierover meer informatie te vinden. Op de website komen ook veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over deze aanbesteding.

Start proef

De proef gaat van start met 30 schepen die door middel van een Europese aanbesteding worden geselecteerd. Voor het project worden de volgende twee selecties gemaakt:
a) 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof. Dit zijn nabehandelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel.
b) 15 schepen die al varen met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof.

Planning

In juli 2017 is bekend op welke schepen apparatuur wordt geplaatst. Daarna wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken. De proef start begin september 2017.

Tender meetapparatuur

De tweede tender om leveranciers te selecteren voor de installatie van de meetapparatuur en het uitvoeren van controlemetingen is op 27 maart van start gegaan en loopt parallel aan de aanbesteding van de te selecteren schepen.

Over CLINSH

CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim € 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.

Aanbestedingsdocumenten opvragen en indienen

  • Ondernemers in de binnenvaart kunnen zich voor de aanbesteding aanmelden via email tenderclinsh@pzh.nl en ontvangen dan de aanbestedingsdocumenten per email.
  • Via dit e-mailadres kunnen de ingevulde documenten ook worden ingestuurd.
  • Alleen volledig ingevulde documenten worden in behandeling genomen worden.
  • Vragen over deze aanbesteding kunnen gesteld worden via het Expertise- en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart (EICB): telefoon +31 (0)10 798 9830 of secretariaat@eicb.nl
  • Of kijk op www.clinsh.eu