development · 7 jaar geleden

Schippers gezocht voor proef duurzame technieken binnenvaart

De Europese aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip en van de binnenvaartsector is gestart. Van 28 februari tot en met 24 april 2017, 12.00 uur kunnen binnenvaartschippers zich inschrijven voor de aanbesteding van het project CLean INland SHipping (CLINSH). CLINSH is een Europees project dat investeert in duurzaam vervoer over water.

 

De binnenvaart is een belangrijke schakel in de logistieke keten. Grote volumes worden over lange afstand getransporteerd. Om ervoor te zorgen dat de binnenvaart ook in de toekomst haar rol in de logistieke keten behoudt, moet zij investeren in schonere schepen. Dit kunnen investeringen zijn in bijvoorbeeld schonere motoren, maar ook aanpassingen aan bestaande motoren of technieken. Doel is om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verlagen en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. De internationale eisen op het gebied van energiebesparing en schone lucht worden immers strenger. En opdrachtgevers stellen goede milieuprestaties meer en meer als voorwaarde bij het inkopen van diensten. Ook zijn er havens die eisen stellen aan schepen.

Start proef

De proef gaat van start met 30 schepen die door middel van een Europese aanbesteding worden geselecteerd. Voor het project worden de volgende twee selecties gemaakt:
a) 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof. Voorbeelden hiervan zijn nabehandelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel;
b) 15 schepen die al varen met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof.

Planning

Half juni 2017 is bekend op welke schepen apparatuur wordt geplaatst. Daarna wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken. De proef start begin september 2017.

Waarom meedoen?

Vanuit het project CLINSH ontvangen schippers die zijn geselecteerd na de aanbesteding een financiële compensatie voor deelname aan het project. Voor het aanschaffen en laten installeren van de technologie kunnen de schippers tot 50% van de gemaakte kosten ontvangen, inclusief een onkostenvergoeding van maximaal € 10.000,- per schip. De schippers die al met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof varen kunnen per schip max. € 10.000,- onkostenvergoeding krijgen. Wie deelneemt aan CLINSH kan dus een financiële compensatie krijgen voor het leveren van informatie die de verduurzaming van de binnenvaart versnelt.

Daarnaast levert deelname aan het project kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen, én een koplopersrol binnen de sector. Goede milieuprestaties kunnen in het voordeel van de schipper werken bij het verkrijgen van lading of toegang tot een haven. En tot slot: schippers kunnen nu een vergoeding krijgen voor aanpassingen die in de toekomst verplicht worden.

Over CLINSH

CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim € 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de praktijkproef van CLINSH? Voor meer informatie zie
www.clinsh.eu.

 

Of bezoek ons op stand 561 tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen:

  • vrijdag 17 maart om 18u30
  •  zaterdag 18 maart om 15u00, 16u30 en 18u00
  •  zondag 19 maart om 15u00 en 17u00

Voor meer informatie: www.osd-antwerpen.be