Ontwikkelingen

Wij houden de laatste ontwikkelingen binnen de Binnenvaart bij en plaatsen deze dagelijks op onze website. U bent hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw werkveld.

Laatste ontwikkelingen

  • 30.000 uur voor ms Anda

    Ingezonden mededeling Emigreen, partner van EICB Innovation Lab De nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen van Emigreen breken records. Onlangs passeerde het systeem dat Emigreen installeerde in de Anda, een binnenvaartschip uit Nederland, de historische grens van 30.000 uur. Met dezelfde techniek en innovatie ontwikkelde en installeerde het bedrijf uit Sliedrecht nabehandelingssystemen voor nog veel meer ondernemingen/organisaties in verschillende marktsegmenten. Alle met ongekende levensduur en prestaties. De pionier op de Nederlandse en Europese markt blijkt daarmee haast als enige moeiteloos de nieuwe Europese eis te halen van 10.000 bedrijfsuren. 10 jaar voorlopen Voor oprichter en engineer Niko Dalpis komt het nieuws niet echt…

  • Onderzoek fonds voor vergroening binnenvaart

    De binnenvaartsector staat voor een grote en noodzakelijke vergroeningsslag. Indien de vergroeningsslag niet wordt gestimuleerd en het aan de autonome ontwikkeling wordt overgelaten zal het overgrote deel van de vloot niet voldoen aan de nieuwe Europese emissienorm en de toegangseis voor de Rotterdamse haven. Financiering is een grote bottleneck en de binnenvaartsector kan de kosten hoogstwaarschijnlijk zelf niet dragen.  Gegeven de maatschappelijke en economische relevantie van emissiereductie in de sector, zal een verkenning verricht worden naar de mogelijkheden voor de realisering van een fonds voor de vergroening van de binnenvaartsector: Fonds Verduurzaming Binnenvaart (FVB). Het beoogde FVB kan financieringsinstrumenten beschikbaar…

  • EICB partner in Europees project CLINSH

    Het binnenvaartproject CLean INland SHipping (CLINSH), waarbij EICB als partner betrokken is, gaat binnenkort van start. De subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds is gehonoreerd. Het project zal beginnen op 1 september 2016 met een looptijd van 4 jaar. Doel van het project is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart. Ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten is de binnenvaartsector achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht. CLINSH benadert zowel de milieutechnische als…

Filter

  • Interessegebieden