development · 8 jaar geleden

EICB tekent Green Deal

In het bijzijn van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft EICB op 13 september mede de Green Deal ondertekend. Brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaart zetten hiermee een belangrijke stap bij de totstandkoming van zogeheten On Board Diagnoses (OBD)-systemen aan boord van schepen. Doel daarvan is om binnenvaartschepen over een aantal jaar hun eigen energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen te kunnen laten meten. En daardoor zuiniger en schoner gaan varen.

Schultz toonde zich tijdens de ondertekening op 12 september ervan overtuigd dat de Green Deal de sector sterker maakt. Khalid Tachi beaamde dit: “Deze Deal is een welkome aanvulling vanuit de praktijk op theoretische vergroeningsvraagstukken.”

Naast EICB tekende de volgende partijen: Minister Kamp van Economische Zaken, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, BlueCo, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland, Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.

green-deal-medium