development · 8 jaar geleden

Gratis testtijd voor maritieme MKB’ers

De afgelopen drie jaar bood MARIN gratis tanktijd aan maritieme MKB’ers voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt er in 2017 een vierde ronde.

 

Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Het gaat om nieuwe ideeën en concepten en mogelijke projecten zijn breed: van drijvende zonnepanelen en zwemrobots tot een waterkrachtinstallatie voor het opwekken van energie.

In 2016 werd de gratis tanktijd aangeboden voor de projecten Seaqualizer, Bleurise OTEC, Ocean Cleanup, SeaCurrent Kite en ECE akoestisch systeem. Voor deze projecten zijn de meeste proeven ondertussen uitgevoerd.

Aanbod

De vijf te selecteren projecten van 2017 krijgen allemaal twee weken tanktijd (inclusief voorbereidingen en testtijd) in het MARIN Concept Basin of het MARIN Shallow Water Basin. De twee weken tanktijd is inclusief een ervaren experimentator, die de systemen bedient en de klanten helpt bij het uitvoeren van de proeven. Ook inbegrepen is een voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een ervaren MARIN Project Manager en een MARIN Project Engineer. Met elkaar bespreken ze het concept, de beste aanpak van de proeven en de benodigde ondersteuning door MARIN.

Het totale aanbod van MARIN is ruwweg 40.000 euro waard per project. Klanten kunnen hun eigen modellen meenemen en zelf meewerken bij de proefuitvoering. MARIN kan ook modellen maken, maar die moeten dan wel worden betaald. Datzelfde geldt voor analyses en rapportage door MARIN. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat deelnemers zelf nog zo’n 20.000-30.000 euro investeren in deze proeven.

Alles gebeurt confidentieel en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven is geheel van de MKB’er zelf. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het als haar bijdrage aan Nederlandse maritieme innovatie: MARIN heeft moderne faciliteiten en is het grootste onafhankelijke maritieme testinstituut in de wereld. MARIN werkt voor grote reders, werven en energiemaatschappijen. Die faciliteiten en ervaring wil MARIN graag inzetten om Nederlandse maritieme MKB’ers vooruit te helpen.

Meer informatie

De deadline is 1 december 2016. MARIN selecteert zelf uit de inzendingen de meest innovatieve en kansrijke projecten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap de Wilde, 0317-493493 of via j.dewilde@marin.nl