Ontwikkelingen

Wij houden de laatste ontwikkelingen binnen de Binnenvaart bij en plaatsen deze dagelijks op onze website. U bent hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw werkveld.

Laatste ontwikkelingen

 • Deliverables innovatieproject ‘Prominent’

  Het Europese innovatieproject voor de binnenvaart ‘Prominent’ heeft onlangs een aantal deliverables opgeleverd. EICB is actief betrokken geweest bij totstandkoming van deze rapporten. Ze zijn terug te vinden op de website www.prominent-iwt.eu De lijst met operationale profielen en fleet families kan bekeken worden via deze link. Het rapport identificeert de vloot en maakt een afbakening van typische vlootfamilies en operationele profielen op de Europese binnenwateren. Het tweede rapport betreft een overzicht van de best beschikbare technologieën en vergroeningsconcepten, gericht op de reductie van brandstofverbruik en emissie-uitstoot. Dit rapport is hier terug te lezen.

 • Thema binnenvaart Wereldhavendagen: “Smart choice!”

  Stap aan boord in de wereld van de binnenvaart op de Westerkade. Dit jaar vind je er binnenvaartschepen met een eigen B&B, schepen met een ‘heerlijk helder’ verhaal en zelfs virtuele schepen. Tijdens de Wereldhavendagen zal aandacht worden besteed aan het duurzame karakter van de binnenvaart. Zo kun je op vrijdag een bezoek brengen aan het containerschip Martinique. Uitgerust met een katalysator voorkomt dit schip de ontwikkeling van zure regen. Zaterdag en zondag kun je bovendien komen kijken hoe de binnenvaart jaarlijks 2,5 miljard flesjes bier filevrij vanuit Alphen aan den Rijn naar Rotterdam en Antwerpen vervoert. Een duurzaam traject…

 • Testtijd voor maritieme MKB’ers

  In 2014 en 2015 bood MARIN gratis tanktijd aan maritieme MKB’ers voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgde er in 2016 een derde ronde. Inschrijven kon tot 1 december 2015 (let op: deze mogelijkheid is inmiddels verlopen). Het aanbod was bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wilde met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Het ging daarbij om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande…

 • XMILE

  Dit project is uitgevoerd in de1e tranche van de Stimuleringsregeling in 2011.   XMILE is een biologisch brandstofadditief. De enzymen in het product zorgen voor een katalyserende reactie. Dit komt ten goede aan de brandstofkwaliteit met lager verbruik en minder milieubelasting als gevolg. Testen, analyse en evaluatie moeten in dit project inzicht bieden in de effectieve inzetbaarheid. Partners   MS Catharina – Peter de Ruijter XMILE

 • SteamTrac Systeem Binnenvaart en Marine Hydroxy Generator

  Dit project is uitgevoerd in de 1e tranche van de Stimuleringsregeling in 2011.   ThyssenKrupp Veerhaven, duwvaartrederij actief in de droge bulksector op de Rijn, wil aan de hand van het StreamTrac-systeem restwarmte van uitlaatgassen omzetten in nieuwe energie en terugbrengen in de motor. De SteamTrac verhoogt op deze wijze het rendement waardoor een brandstofreductie van 8% tot 12% wordt behaald. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen op schepen en de daaraan gerelateerde uitstoot van schadelijke stoffen sterk gereduceerd. Het systeem is inpasbaar op zowel bestaande als nieuw te bouwen schepen. Generatoren leveren on demand de juiste hoeveelheid gas…

Filter

 • Interessegebieden