Ontwikkelingen

Wij houden de laatste ontwikkelingen binnen de Binnenvaart bij en plaatsen deze dagelijks op onze website. U bent hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw werkveld.

Laatste ontwikkelingen

 • EICB partner in Europees project CLINSH

  Het binnenvaartproject CLean INland SHipping (CLINSH), waarbij EICB als partner betrokken is, gaat binnenkort van start. De subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds is gehonoreerd. Het project zal beginnen op 1 september 2016 met een looptijd van 4 jaar. Doel van het project is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart. Ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten is de binnenvaartsector achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht. CLINSH benadert zowel de milieutechnische als…

 • EIBIP aanwezig tijdens TEN-t dagen

  Op uitnodiging van de Europese Commissie nam EICB deel aan de TEN-t dagen die plaatsvonden van 21 tot en met 23 juni in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Aldaar werd tekst en uitleg gegeven over EIBIP: European Inland Barging Innovation Platform.

 • Subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart (IDB) – gesloten

  Binnen de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector. Subsidie kon voor dit jaar tot 1 juni worden aangevraagd voor projecten gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen. EICB voert deze subsidieregeling uit en dient als contact voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke…

 • Innovaties Duurzame Binnenvaart

  Deltalinqs, TNO, EVO en het Havenbedrijf Rotterdam vormen de adviesraad Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’. Deze adviesraad creëert draagvlak voor ingediende projecten binnen de Nederlandse binnenvaartsector en beoordeelt de ingediende projectplannen vakinhoudelijk. De adviesraad heeft in diverse tranches een totaal van 23 projecten beoordeeld. Een 10-tal projecten hebben een positief advies gekregen en richten zich op de ontwikkeling van optimale scheepsvormen, nabehandelingsapparatuur en alternatieve brandstoffen. Een viertal projecten is inmiddels afgerond. Het subsidieprogramma IDB heeft van 1 april 2014 tot en met 15 juli 2015 een bedrag van EUR 360.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven die bijdragen aan de verdere verduurzaming van…

Filter

 • Interessegebieden