project Innovation Lab

EICB Innovation Lab verbindt experts vanuit verschillende disciplines. Samen werken zij aan duurzame oplossingen voor de bestaande binnenvaartvloot.

Emissievrij varen in 2050, kan dat?
Als het aan de partners van het EICB Innovation Lab ligt wél.

In ons Lab bundelen toeleveranciers, kennisinstellingen en binnenvaartondernemers de krachten voor een duurzame en toekomstbestendige binnenvaartsector. Ook beleidmakers, inspectiediensten en havenautoriteiten doen mee.

Onze activiteiten bestaan uit kennisdeling op drie thema’s.

  1. Leden van de themagroep ‘Stage V-oplossingen’ ontwikkelen innovatieve producten waarmee ondernemers kunnen voldoen aan de nieuwe emissie eisen.
  1. De groep ‘Alternatieve energiedragers’ verkent de toepassing van transitiebrandstoffen, zoals biobrandstoffen, bio-LNG, methanol en waterstof.
  1. De themagroep ‘Elektrificatie’ bestudeert tenslotte manieren om aandrijflijnen voor te bereiden op elektrische voortstuwing.

Aan de hand van deze thema’s schept het EICB Innovation Lab de juiste randvoorwaarden voor een sterke uitstootreductie in de binnenvaart.

En daarmee aan emissievrije vaart in 2050.

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Khalid Tachi