project Innovation Lab

EICB Innovation Lab verbindt experts vanuit verschillende disciplines. Samen werken zij aan duurzame oplossingen voor de bestaande binnenvaartvloot.

Doordrongen van de noodzaak om in actie te komen hebben motorenleveranciers en toeleveranciers op 7 februari 2013 de handschoen opgepakt. Op die dag ondertekenden twintig partijen een convenant. Sinds die tijd werken zij op de RDM Campus op Heijplaat gezamenlijk aan concrete projecten die de bestaande binnenvaartschepen helpen vergroenen. De begeleiding van het project ‘Innovation Lab’ is in handen van EICB.

Voor bestaande 4100 scheepsmotoren is intussen vastgesteld dat een milieutechnische update zinvol is. Het Innovation Lab wil 20% van deze motoren naar Stage V-standaard helpen brengen.

Gezamenlijk doel is om technische oplossingen te bedenken voor bestaande schepen om emissies te verlagen. Dit tegen zo laag mogelijke kosten en zo breed mogelijk toepasbaar.

Maar er gebeurt meer. Zo komen projectdeelnemers regelmatig bijeen in de Denktank. Belangrijk aandachtspunt tijdens deze bijeenkomsten is de vraag hoe benodigd maatwerk per schip zoveel mogelijk te beperken. Een algemene, generieke oplossing voor roet- en stikstofvermindering kan aldus leiden tot schaalvoordelen. En op die manier de kostprijs van benodigde technische installaties helpen drukken.

Ook zijn inmiddels vier werkgroepen actief, die in meer detail kijken naar de specifieke omstandigheden van zgn. vaarprofielen. Immers, er zijn zowel economische als technische verschillen te bedenken tussen een Rijnschip dat 6000 uur volcontinu draait en kleinere schepen die over kanalen varen met lagere vermogens.

Binnen Innovation Lab zijn vier werkgroepen actief met elk een eigen expertisegebied van vergroeningstechnieken:

  • Motorleveranciers en nageschakelde technieken
  • Lage vermogens en stakeholders
  • LNG (Liquefied Natural Gas)
  • Alternatieve oplossingen

In de overkoepelende DenkTank komen alle partners uit de Innovation Lab werkgroepen samen.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Khalid Tachi