Vidol Marine

Vidol Marine houdt zich nadrukkelijk bezig met verduurzaming van de binnenvaart in de Benelux. De ontwikkelingen rond nieuwe brandstoffen en energie-efficiënte smeermiddelen worden op de voet gevolgd.

Tekst: Vidol Marine, partner EICB Innovation Lab

Hierbij wordt regelmatig deelgenomen aan congressen en ronde tafelgesprekken waarin kennis om de binnenvaart te verduurzamen wordt gedeeld en vergroot.  Met deze, en gerichte technische kennis helpen onze technisch adviseurs bedrijven en scheepseigenaren bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst.

Vidol Marine is gespecialiseerd in Shell GTL Fuel, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas die direct toepasbaar is in alle dieselmotoren en een schonere verbranding heeft. Het gebruik van GTL Fuel resulteert in lagere emissies van met name NOx, Co2 en fijnstof. Vidol Marine is een strategische distributiepartner van Shell voor de binnenvaart en visserij en levert de onderscheidende Shell producten via haar netwerk in de Benelux en ver daar buiten.

Website: www.vidol.nl