Emigreen

Bij Emigreen® realiseren we specifiek op de klant gerichte geïntegreerde emissie controle oplossingen, onder andere voor de maritieme sector. Daarnaast verlenen we assistentie m.b.t. ontwikkeling, specificatie, productie, installatie instructie, training en nazorg.

Tekst: Emigreen, partner EICB Innovation Lab

We hebben ervaring in emissie controle technologieën, stroom dynamica en geluidsbeheersing. Emigreen® ontwikkelt en levert componenten inclusief katalysator converters, roetfilters, katalysator reductie systemen en gerelateerde instrumentatie.

Onze kracht ligt in onze expertise gecombineerd met ons vermogen om de complexe markt waarin we werken te begrijpen. In deze markt zijn autonome, kant-en-klaar oplossingen niet voldoende. Bij Emigreen® werken we samen met alle aandeelhouders, inclusief de klant, motorleverancier én scheepsbouwbedrijf om de meest optimale oplossing te creëren.

Een Emigreen® uitlaatgassen nabehandelingsinstallatie bestaat uit een roetfilter, die het fijnstof uit de uitlaatgassen filtert, en een SCR-katalysator, die de NOx-uitstoot met ca. 90% reduceert. Het schip voldoet hiermee ruimschoots aan de zwaarste emissie-eisen. De roetfilter en katalysator zijn onderdeel van een vernuftig, hoog rendement uitlaatsysteem, waardoor er ook aan de strengste geluidseisen van de Scheepvaartinspectie voldaan wordt.

Emigreen® verbindt wetenschap met de markt.

Website: www.emigreen.eu