Zoek

Vul je zoekterm hieronder in:

Zoekresultaten

 • Kan ik daarnaast subsidie krijgen voor geluid reducerende maatregelen?

  Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”) én u subsidie aanvraagt voor een SCR katalysator, Stage V motor of elektrische aandrijfmotor, mag u in principe subsidie aanvragen voor maatregelen die geluidsemissies reduceren. Let wel op het volgende: Dit mag alleen als deze maatregelen rechtstreeks samenhangen met de andere […]

 • Kan ik subsidie krijgen voor een elektrische aandrijfmotor?

  Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor installatie en aanschaf van een elektrische aandrijfmotor. Let wel op het volgende: Het moet gaan om een elektrische motor voor de aandrijving van de schroefas, of van de as van vergelijkbare voortstuwingsinstallaties. De aanschaf […]

 • Kan ik subsidie krijgen voor een Stage V motor?

  Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een Stage V motor. Let wel op het volgende: U kunt alleen subsidie vragen voor een Stage V motor die op het moment van de aanvraag een typegoedkeuring heeft. Uit de meegeleverde offerte moet […]

 • Kan ik subsidie krijgen voor een SCR katalysator?

  Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een SCR katalysator. Let wel op het volgende: De katalysator moet worden ingebouwd ten behoeve van een reeds ingebouwde motor; De katalysator moet minimaal 60% stikstofreductie opleveren ten opzichte van de CCR2 norm voor […]

 • Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

  De beoordeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst bij de RVO. Hiervoor geldt wel dat die aanvraag compleet moet zijn, hierop wordt gecontroleerd.