Zoek

Vul je zoekterm hieronder in:

Zoekresultaten

 • Hoe ziet een correcte aanvraag eruit?

  A Hoe ziet een correcte aanvraag eruit? U doet uw aanvraag op de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. U heeft hiervoor E-Herkenning niveau 2+ en een machtiging RVO diensten niveau 2+  nodig. U levert het binnenschipcertificaat van het vaartuig aan. In ieder geval de eerste twee pagina’s en de pagina met de motorgegevens. Met binnenschipcertificaat […]

 • Kom ik in aanmerking?

  A Kom ik in aanmerking? De regeling is voor binnenvaartschepen (inclusief passagiersschepen) en drijvende werktuigen. Veren en zeeschepen zijn uitgesloten. Uw schip moet het jaar voor aanvraag 60 dagen in Nederland in bedrijf zijn geweest. Dit moet u aantonen middels het vaartijdenboek. Is dit niet beschikbaar, dan kunt u op een andere manier proberen aan […]

 • Heb je een broodjeszaak?

  A Heb je een broodjeszaak? Ja, nee of misschien. Wat maakt het uit.

 • Subsidieregeling voor Motorfabrikanten open tot 1 maart 2021

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van […]

 • Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart

  De binnenvaart bevindt zich in een transitie naar een emissievrije transportmodaliteit en staat hierbij voor de uitdaging om grotendeels alle broeikasgassen en luchtvervuilende emissies tegen 2050 te elimineren, in lijn met de strategische doelstellingen zoals opgenomen in de Europese en nationale Green Deal en de Mannheim Verklaring van de CCR. De transitie naar een zero-emissie […]

 • Meet & Greet verduurzaming binnenvaart

  Aanmeldformulier voor de Stage V meetup.