Ontwikkelingen

Wij houden de laatste ontwikkelingen binnen de Binnenvaart bij en plaatsen deze op onze website.

Laatste ontwikkelingen

 • SMASH! Syllabus Smart Shipping gepubliceerd!

  SMASH! heeft onlangs een Syllabus Smart Shipping gepubliceerd! Dit document geeft een introductie in de wereld van verregaand geautomatiseerde scheepvaart. De Syllabus is daarmee een uiterst geschikt middel om kennis te maken met Smart Shipping. Voor meer informatie over Smart Shipping kunt u contact opnemen met Salih Karaarslan via de email s.karaarslan@eicb.nl of bellen naar: +31627844150. We verwijzen u ook graag door naar de website van https://smashnederland.nl/ Bekijk de Syllabus hieronder: [pdf-embedder url="https://www.eicb.nl/wp-content/uploads/2021/09/Syllabus-Smart-Shipping-SMASH-Editie-september-2021.pdf" title="Syllabus Smart Shipping SMASH! – Editie september 2021"]

 • Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen van start

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in totaal €76.7 mln. beschikbaar voor verschillende maatregelen om een binnenvaartschip te verduurzamen welke hoofdzakelijk gericht zijn op reductie van NOx en PM. De regeling loopt van 2021 t/m 2025. Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van drie investeringen: een Stage V-motor met typegoedkeuring, een SCR-katalysator of een elektrische aandrijfmotor. Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen. Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens Deze regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens…

 • Subsidieregeling voor Motorfabrikanten open tot 1 maart 2021

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaart- ondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet. De eerste ronde liep tot 16 november jl. waarvoor €500.000 beschikbaar…

 • Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart

  De binnenvaart bevindt zich in een transitie naar een emissievrije transportmodaliteit en staat hierbij voor de uitdaging om grotendeels alle broeikasgassen en luchtvervuilende emissies tegen 2050 te elimineren, in lijn met de strategische doelstellingen zoals opgenomen in de Europese en nationale Green Deal en de Mannheim Verklaring van de CCR. De transitie naar een zero-emissie binnenvaart kent geen ‘silver bullet’. Diverse alternatieve schone brandstoffen en vergroeningstechnieken zullen een rol spelen in de transitie. Eén van de opties om al op korte termijn broeikasgasemissies te reduceren is het breed toepassen van biodiesel in blends. Daarom is in de Green Deal Zeevaart,…

 • Virtueel bedrijfsbezoek MARIN

  Ga op maandag 9 november mee op virtueel bedrijfsbezoek naar de maritieme onderzoeksinstelling MARIN in Wageningen. In dit digitale bezoek kom je erachter wat MARIN zoal doet. In het bijzonder zal ingegaan worden op onderzoeksprojecten die gericht zijn op smart shipping. Onderzoeker Egbert Ypma neemt je in driekwartier mee langs onderwater drones, onbemande RHIBs en zeeschepen die zelf aanvaringen voorkomen. MARIN heeft jarenlange ervaring naar automatisering in de scheepvaart, ook het autonoom of zelfs onbemand varen komt steeds dichterbij. Hoe kom je erachter of dit veilig is? Dit online bedrijfsbezoek start om 16.00 uur en maak je mee vanuit je…

 • Subsidieregeling voor Motorfabrikanten geopend

  Fabrikanten en mariniseerders van binnenvaartmotoren die zich richten op het ontwikkelen en/of certificeren van binnenvaartmotoren van de types IWP, IWA, of NRE als bedoeld in de verordening EU 2016/1628 ('Stage V'), kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Subsidieregeling Duurzame Binnenvaartmotoren 2020-2021.  Motoren die op basis van de genoemde verordening als gelijkwaardig zijn erkend kunnen ook in aanmerking komen. In 2020 is €500.000 beschikbaar, in 2021 komt nogmaals €1.000.000 vrij. Projecten kunnen maximaal €250.000 subsidie krijgen. Aanvragen voor het jaar 2020 moeten uiterlijk op 16-11-2020 worden ingediend. Meer informatie op https://www.eicb.nl/projecten/sdbm/

Filter

 • Interessegebieden