development · 5 jaar geleden

Khalid Tachi over de Green Deal

Khalid Tachi vertelt over de acties die het EICB-team gaat oppakken in de recent overeengekomen Green Deal Binnenvaart, Zeevaart en Havens, o.a. het opzetten van een labeling systeem voor binnenvaartschepen en het helpen opzetten van een Europees vergroeningsfonds.