development · 5 jaar geleden

Subsidieregeling: Innovaties Duurzame Binnenvaart 2019

Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. 

Voor deze ronde is een bedrag van in totaal € 1.000.000 beschikbaar waarvan maximaal € 250.000 maximaal per projectaanvraag (subsidiepercentage kan verschillen per soort project en indiener). Deze projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projecten vindt nadien plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

Contact
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via deze link. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het EICB, via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.