project Innovaties Duurzame Binnenvaart

Ondernemers die aanspraak willen maken op de regeling Innovaties Duurzame Binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen daarvoor terecht bij EICB.
Status
Lopend

De subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart staat ter beschikking aan projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector. In aanmerking komen projecten die gericht zijn op:

  • het gebruik van alternatieve brandstoffen
  • alternatief motorgebruik
  • voor- of nabehandelingstechnieken
  • motormanagement
  • inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen.

EICB is aanspreekpunt voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

De regeling kan gevonden worden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037968/ De aanvraagdocumentatie staat onder documenten. De aanvraagperiode van 2017 is inmiddels gesloten.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Bas Kelderman