development · 7 jaar geleden

Up-to-date statistieken op Binnenvaartcijfers.nl

Tekst: Bureau Voorlichting Binnenvaart en De Binnenvaartkrant

Actueel cijfermateriaal is noodzakelijk voor onderzoek, voor discussie, voor inzicht en voor planning. Over vervoer en meer speciaal over de binnenvaart is veel cijfermateriaal beschikbaar, maar waar vind je het? Voortaan luidt het antwoord: op www.binnenvaartcijfers.nl. Op die website presenteren het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en de Binnenvaartkrant een groot aantal up-to-date statistieken over de sector.

 

De overzichtelijke website presenteert de belangrijkste cijfers over goederentransport in Europa en meer specifiek in Nederland. Alle grafieken en tabellen worden permanent up-to-date gehouden door een automatische koppeling met verschillende bronnen. Naast openbare bronnen als CBS en Eurostat heeft ook de IVR gegevens (van het Rijnschepenregister) ter beschikking gesteld.

De nieuwe website is onderdeel van de brede Blue Road-campagne, die de binnenvaart als duurzaam alternatief voor het vervoer van goederen promoot. De keuze voor welke gegevens gepresenteerd worden op www.binnenvaartcijfers.nl is gemaakt op basis van de regelmatig verschijnende uitgave ‘Waardevol Transport’ van het BVB. Een digitale internet-uitgave is een logische volgende stap voor deze publicatie.

Het BVB en De Binnenvaartkrant hebben gekozen voor een ‘groeimodel’, waarbij de komende jaren steeds nieuwe statistieken worden toegevoegd. Tevens zijn via de website de meest actuele rapporten over de Europese binnenvaart te downloaden.

De website is het resultaat van een samenwerking tussen het BVB en de Binnenvaartkrant, met ondersteuning van de Stichting Watertransport. Partijen willen op deze manier bijdragen aan verdere toename van transparantie in (en kennis over) de binnenvaart.