Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Wijziging subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Wijziging subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

 

Begin 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) miljoenen euro’s toegewezen voor verschillende initiatieven gericht op de verduurzaming van de binnenvaart, om met name NOx en fijnstof te verminderen. Daar werd de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) voor in het leven geroepen. De regeling heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van giftige stoffen te verminderen.  Dit door oudere motoren te vervangen door een stage-V motor of door het aanschaffen en installeren van een katalysator op de bestaande motor. De SRVB-regeling die gestart is in 2021 loopt tot en met 2025.

Door een herziening van de achterliggende Europese regelgeving is de SRVB aangepast. De aanpassingen zijn gerelateerd aan een herziening van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV). De nieuwe AGVV stelt nieuwe eisen aan overheden bij het verlenen van subsidies, die nu in de regeling zijn opgenomen.

Nieuwe openings- en sluitingsdatum

De openstelling van de SRVB-regeling voor 2024 zal plaatsvinden op 4 juli 09:00 uur en zal lopen tot  31 oktober 17:00. In 2025 opent de regeling weer in januari.  Omdat er net zoals in voorgaande jaren de kans bestaat dat de regeling op de eerste dag wordt uitgevraagd, is het raadzaam een aanvraag op de openingsdag in te dienen. Mocht er inderdaad sprake zijn van overvraging, dan volgt namelijk een loting met alle aanvragen die op de dag van uitputting van het budget zijn ontvangen.

Inhoudelijke aanpassingen

Zoals hierboven aangehaald moest de regeling worden herzien. Dit heeft betrekking op de volgende punten:


Praktische informatie

Aanvragen worden online ingediend via de website van de RVO. Binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden kunnen voor vragen terecht bij het EICB. Op deze pagina vindt u een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Vacature Project Support Officer  

Vacature: Project Support Officer  

Organisatie: Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)/IN-CITE
Locatie: Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht
Type: Fulltime (32-40 uur) 

Functieomschrijving 

Als Project Support Officer bij kennisinstelling EICB/IN-CITE speel je een essentiële rol in de ondersteuning en uitvoering van onze uiteenlopende projecten gericht op de verduurzaming en innovatie van de binnenvaart. Je werkt nauw samen met onze projectmanagers en andere teamleden, om zo bij te dragen aan de succesvolle uitvoering van Europese en nationale projecten. Deze projecten leveren een bijdrage aan de vergroening van de binnenvaart en het behouden van haar koppositie als duurzame transportwijze.  In deze functie kun je je ontwikkelen tot projectmanager. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Vereisten 

Ons aanbod 

Solliciteren 

Ben jij de gemotiveerde en georganiseerde Project Support Officer die wij zoeken? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar  k.tachi@eicb.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via telefoonnummer 088 2022 620. 

Kennissessie ‘Op koers naar een duurzame binnenvaart’

Terugblik en informatie kennissessie ‘Op koers naar een duurzame binnenvaart’

 

Afgelopen 30 mei 2024 heeft het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart in samenwerking met de EU-gefinancierde projecten PLATINA4Action, Innovation Action SYNERGETICS, RH2IWER en het InnovationLAB een zeer geslaagde workshop ‘Op koers naar een duurzame binnenvaart’ georganiseerd. De ochtend was gevuld met informatieve sessies en boeiende discussies over vergroeningstechnieken en beleidsmaatregelen die de binnenvaartondernemers kunnen helpen bij de transitie naar duurzamer vervoer over water.

DOWNLOAD POWERPOINT PRESENTATIE (DUTCH)

 

Een speciaal dankwoord aan onze sprekers die waardevolle inzichten hebben gedeeld:
🎤 Daisy Rycquart: Opening
🎤 Khalid Tachi en Martin Quispel (EICB; IN-CITE): Overzicht transitiepaden binnenvaart
🎤 Jeroen Meijerink (Ministerie IenW): Beleid energie transitie en subsidies
🎤 Daan Sabbé (TATA): De drive vanuit verladers
🎤 Geert-Jan Van der Wielen (KOTUG): Ervaringen met de E-pusher
🎤 Koen van Eig (Zero Emission Service): ZES batterijcontainers en laadstations
🎤 Michel Voorwinde (BOVAG): Grootschalige verduurzaming
🎤 Jan-Bas Goedegebuure (Finco Energy): FAME in de binnenvaart
🎤 David Marchau (Future Proof Shipping): Ervaringen met de H2Barge 1&2
🎤 Ard de Vries (Heuvelman Transport): Nieuwbouw met brandstofcellen
🎤 Lars Lamet (Nexus Energy BV): Retrofit naar Zero Emission binnenvaartschip
🎤 Peter van der Heijden (NPS Driven): STAGE-V waterstof verbrandingsmotor


This project received funding from Horizon Europe research and innovation programme of the European Union under grant agreement No 101137650.

Subsidieregeling voor elektrificatie binnenvaartschepen geopend: een stap richting emissievrij varen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 15,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling en transformatie van binnenvaartschepen die in lijn zijn met het ZES-concept voor volledig elektrisch varen.

Dankzij het Nationaal Groeifonds wordt het project “Zero-Emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch” gefinancierd. Dit project heeft als doel om binnenvaartschepen zonder uitstoot te laten varen met modulaire energiecontainers. Zero Emission Services BV (ZES) heeft een innovatief businessmodel geïntroduceerd, gebaseerd op het “pay per use”-principe, om dit varen betaalbaar te maken voor schippers. De Stimuleringsregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen financiert de elektrificatie van binnenvaartschepen die van de ZES container gebruik zullen gaan maken.

Doelstellingen van de regeling:

De regeling heeft als doel financiële steun te bieden voor het aanpassen of bouwen van een schip met een elektrische aandrijving, zodat het kan varen volgens het ZES-concept. Dit omvat specifiek de installatie van elektrische voortstuwingssystemen. Sommige componenten die verschillen van traditionele (diesel) systemen zijn toegestaan, maar batterijcontainers en verbrandingsmotoren worden niet gesubsidieerd. Schepen moeten volledig elektrisch varen volgens het ZES-model met verwisselbare batterijcontainers.

Praktische details:

Voor de periode tot en met 31 december 2025 is een totaalbedrag van € 15.100.000,- gereserveerd voor deze subsidieregeling.
Per vaartuig is er een maximale subsidie van 40% van de totale investeringskosten met een limiet van € 400.000,-.
Voor industriële onderzoeksprojecten geldt een aanvullende subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag.

De regeling is geopend vanaf 07-12-2023 09:00 tot 28-02-2024 om 12:00.

In 2024 opent de regeling daarnaast nog twee keer:
· 01-05-2024 09:00 t/m 30-06-2024 12:00;
· 01-09-2024 09:00 t/m 15-10-2024 12:00

Subsidiegelden worden verdeeld op basis van een rangschikking conform de volgende criteria:

· Emissievrij;
· Schoon;
· Realisatietermijn;
· Plan & Onderbouwing

Voor industriële onderzoeksprojecten gelden aanvullende criteria (schaalbaarheid, kennisoverdracht en complementariteit aan (om)bouw van een binnenvaartschip.

Meer informatie, zoals het aanvraagformulier, verplichte bijlagen en de regeling zelf: https://www.eicb.nl/projecten/seb/ .

Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Vacature Junior Projectmanager

Vacature Junior Projectmanager

Organisatie: Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)/IN-CITE
Locatie: Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht
Type: Fulltime (32-40 uur) 

Functieomschrijving

Vanwege groei van onze opdrachtportfolio zijn wij op korte termijn op zoek naar een getalenteerde academicus voor de positie van junior projectmanager. Deze positie biedt een uitstekende kans om onderdeel te worden van een informeel, ambitieus, toekomstgericht en internationaal georiënteerd team bij EICB/IN-CITE. Wij leveren een stimulerende bijdrage aan de energietransitie in de binnenvaartsector. Dat doen wij door actieve deelname aan (internationale) onderzoeks- en adviesprojecten alsook door het inrichten en onderhouden van strategische kennisnetwerken, bestaande uit koplopers in de maritieme (maak)industrie en dienstverlening.

Taken en verantwoordelijkheden

Functievereisten

Verder ben jij

Ons aanbod

Solliciteren 

Ben jij de gemotiveerde en georganiseerde Junior Projectmanager die wij zoeken? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar  k.tachi@eicb.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via telefoonnummer 088 2022 620. 

Vacature Projectmanager Duurzame Binnenvaart

Vacature: Projectmanager Duurzame Binnenvaart

Organisatie: Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)/IN-CITE
Locatie: Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht
Type: Fulltime (32-40 uur)

Functieomschrijving
EICB/IN-CITE is op zoek naar een ervaren en resultaatgerichte projectmanager. Als projectmanager bij EICB/IN-CITE speel je een cruciale rol in het bevorderen van innovatie en duurzaamheid binnen de binnenvaartsector, op nationaal en Europees niveau. Je vertaalt overheidsbeleid naar praktische projecten in de markt en bent vooral bezig met de economische en technische haalbaarheid van de verduurzaming van de binnenvaartsector. Je bent verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van projecten op het gebied van beleid en technologische ontwikkeling voor energietransitie en efficiencyverbeteringen in de binnenvaart. Veelal gaat het om projecten binnen consortia die gefinancierd worden vanuit publieke onderzoeksprogramma’s zoals Horizon Europe. Ook gaat het om kleinere opdrachten die EICB/IN-CITE uitvoert voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie om te ondersteunen bij beleidsvorming.

Taken en verantwoordelijkheden

Functievereisten

Ons aanbod

Solliciteren

Ben jij de gemotiveerde en georganiseerde Projectmanager Duurzame Binnenvaart die wij zoeken? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar  k.tachi@eicb.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via telefoonnummer 088 2022 620.