project Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen

Status
Lopend

Met de Tijdelijke Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag van 15,1 mln euro beschikbaar gesteld voor de bouw en ombouw van binnenvaartschepen die binnen het zogenaamde ZES-concept volledig elektrisch kunnen varen.

Vanuit het Nationaal Groeifonds is geld toegekend aan het project “Zero-Emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch”. Dit project beoogt binnenvaartschepen emissieloos te laten varen met behulp van modulaire energiecontainers. Om deze manier van varen betaalbaar te maken voor binnenvaartschippers heeft het bedrijf Zero Emission Services BV (ZES) een nieuw businessmodel ontwikkeld dat is gebaseerd op het principe “pay per use”. De Tijdelijke Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen stelt geld beschikbaar om meer schepen binnen het ZES concept te laten varen.

Doel van de regeling
Het is de bedoeling subsidie toe te kennen voor het (om)bouwen van een schip naar een elektrische aandrijflijn, waarmee het schip geschikt wordt gemaakt om binnen het ZES concept te gaan varen – en dat ook gaat doen.
Het gaat concreet om de installatie van elektrische voortstuwingsinstallaties. Hiernaast zijn ook componenten die nodig zijn ten opzichte van een conventionele (diesel) aandrijving toegestaan. Het schip moet volledig elektrisch gaan varen binnen het concept van ZES met uitwisselbare batterijcontainers. Ook is het de bedoeling dat het schip een binnenvaart emissielabel haalt van tenminste B1 bij eerste uitreiking en tenminste A0 op 01-07-2026.
In iedergeval uitgesloten van subsidie zijn batterijcontainers (die schaft een schipper binnen het ZES concept niet zelf aan) en verbrandingsmotoren.

Het doen van een aanvraag
De regeling opent drie maal:
-met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling, 9.00 uur tot en met 28 februari 2024, 12.00 uur;
-in 2024 van 1 mei 2024, 9.00 uur tot en met 30 juni 2024, 12.00 uur;
-in 2024 van 1 september 2024, 9.00 uur tot en met 15 oktober 2024, 12.00 uur.
Subsidie vraagt u aan door het inzenden van het aanvraagformulier en de overige verplichte bijlagen naar info@eicb.nl
Deze formulieren en benodigdheden zijn te vinden onder de tab “Documenten”.

Aanvraagvereisten & rapportageverplichtingen
De eisen waar uw aanvraag aan moet voldoen, en waaraan uw eindrapportage moet voldoen zijn opgenomen in de regeling. Zie de tab “Documenten”. Lees de regeling goed door.
Let op: het betreft een regeling met voorschotbetaling. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen uit de regeling. Hieraan niet voldoen kan leiden tot terugvordering van het subsidiebedrag. Het is raadzaam wijzigingen ten opzichte van ingediende plannen zo snel mogelijk aan te geven.

Bedragen
In de regeling is tot en met 2025 een bedrag van €15.1 MLN beschikbaar:
-Subsidie per vaartuig: max €400.000.
-Aanvullende subsidie voor een industrieel onderzoeksproject: max €75.000.
Subsidiepercentage per vaartuig: 40% bij reguliere projecten, 50% bij specifieke kosten voor een industrieel onderzoeksproject (zie de regeling artikel 4. Lid 6 & Lid 7). Bij middenbedrijf is de subsidie voor industriële onderzoeksprojecten te verhogen met 10% en bij kleinbedrijf met 20%.

Verdeling
Verdeling van de gelden wordt gedaan op basis van criteria.
Voor reguliere projecten:
-emissievrij;
-schoon;
-realisatietermijn;
-plan en onderbouwing.

Voor industriële onderzoeksprojecten:
-schaalbaarheid;
-kennisoverdracht;
-complementariteit aan de bouw of ombouw van een binnenvaartschip.

Voor elk genoemd criterium zijn 10 punten te behalen. Het cijfer per aanvraag wordt bepaald door de behaalde punten te delen door de maximaal te behalen punten. Zo kunnen reguliere projecten en industriële onderzoeksprojecten op basis van gelijkheid worden beoordeeld.

Documentatie
Zie de tab documenten bovenaan deze pagina.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels Kreukniet