development · 7 maanden geleden

Subsidieregeling voor elektrificatie binnenvaartschepen geopend: een stap richting emissievrij varen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 15,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling en transformatie van binnenvaartschepen die in lijn zijn met het ZES-concept voor volledig elektrisch varen.

Dankzij het Nationaal Groeifonds wordt het project “Zero-Emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch” gefinancierd. Dit project heeft als doel om binnenvaartschepen zonder uitstoot te laten varen met modulaire energiecontainers. Zero Emission Services BV (ZES) heeft een innovatief businessmodel geïntroduceerd, gebaseerd op het “pay per use”-principe, om dit varen betaalbaar te maken voor schippers. De Stimuleringsregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen financiert de elektrificatie van binnenvaartschepen die van de ZES container gebruik zullen gaan maken.

Doelstellingen van de regeling:

De regeling heeft als doel financiële steun te bieden voor het aanpassen of bouwen van een schip met een elektrische aandrijving, zodat het kan varen volgens het ZES-concept. Dit omvat specifiek de installatie van elektrische voortstuwingssystemen. Sommige componenten die verschillen van traditionele (diesel) systemen zijn toegestaan, maar batterijcontainers en verbrandingsmotoren worden niet gesubsidieerd. Schepen moeten volledig elektrisch varen volgens het ZES-model met verwisselbare batterijcontainers.

Praktische details:

Voor de periode tot en met 31 december 2025 is een totaalbedrag van € 15.100.000,- gereserveerd voor deze subsidieregeling.
Per vaartuig is er een maximale subsidie van 40% van de totale investeringskosten met een limiet van € 400.000,-.
Voor industriële onderzoeksprojecten geldt een aanvullende subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag.

De regeling is geopend vanaf 07-12-2023 09:00 tot 28-02-2024 om 12:00.

In 2024 opent de regeling daarnaast nog twee keer:
· 01-05-2024 09:00 t/m 30-06-2024 12:00;
· 01-09-2024 09:00 t/m 15-10-2024 12:00

Subsidiegelden worden verdeeld op basis van een rangschikking conform de volgende criteria:

· Emissievrij;
· Schoon;
· Realisatietermijn;
· Plan & Onderbouwing

Voor industriële onderzoeksprojecten gelden aanvullende criteria (schaalbaarheid, kennisoverdracht en complementariteit aan (om)bouw van een binnenvaartschip.

Meer informatie, zoals het aanvraagformulier, verplichte bijlagen en de regeling zelf: https://www.eicb.nl/projecten/seb/ .

Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl