development · 8 jaar geleden

Subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart (IDB) – gesloten

Binnen de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector.

Subsidie kon voor dit jaar tot 1 juni worden aangevraagd voor projecten gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen.

EICB voert deze subsidieregeling uit en dient als contact voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen in 2016 is reeds verstreken. Ga voor volledige documentatie naar de Projectpagina.