development · 6 jaar geleden

Start-up in residence Zuid-Holland

De provincie Zuid Holland daagt jonge start-ups uit om actuele vraagstukken ter hand te nemen.

Twee de huidige challenges betreffen onderwerpen die mogelijk relevant zijn voor binnenvaart georiënteerde partijen:

  • Inspectie van Vaarwegen
  • Groene Corridor

Meer informatie over het start-up programma is te lezen op de webpage: www.startupinresidence.com/zuid-holland/#.
Indienen voor de huidige challenge kan tot 9 april.  Vooraf zal op 22 maart een informatiebijeenkomst plaatsvinden.