development · 13 jaar geleden

Flexfuel

Het project Flexfuel is uitgevoerd binnen de 1e tranche van de Stimuleringsregeling 2011.

 

ArenaRed ontwikkelt een retrofit flexfuel-package voor de maritieme sector, waardoor veilig op LNG gevaren worden met een bestaande dieselmotor. Door plaatsing van een sensor in de verbrandingskamer kan de kwaliteit van de verbranding worden gemonitord. De motor stelt zichzelf via de motorcontroller van ArenaRed in naar de best haalbare instelling.

LNG wordt ingezet als de hoofdbrandstof. Diesel wordt alleen ingezet in een zogenaamde Fall Back-scenario en als ontsteking. De speerpunten van de ontwikkeling van ArenaRed richten zich op:

  • Dieselvervangingspercentage
  • Rendement
  • Emissies van CO2, NOx, fijnstof, methaanslip

Partners