project Kennis- en expertisecentrum LNG

Scheepseigenaren die willen weten wat er komt kijken bij een overstap naar LNG kunnen hiervoor terecht bij het EICB. Niet alleen is ons bureau goed ingevoerd in de laatste technische en wettelijke regelingen, ook onderzoeken wij mogelijkheden tot financiering van een LNG retrofit.
Status
Afgerond
Partners
Provincie Zuid-Holland
Project website
lng.eicb.nl

FAQ

Liquified Natural Gas (LNG) is aardgas in vloeibare vorm. Bij een temperatuur van -162°C wordt het volume 600 keer verkleind. Dit vergemakkelijkt de opslag en het transport van aardgas naar toepassingsgebieden. Eén zo’n toepassingsgebied is de transportsector. De binnenvaart kan haar voordeel doen met de brandstof, die goedkoper en schoner is dan traditionele diesel.

De overschakeling van diesel naar LNG is een grote transitie die veel impact heeft op de sector. Er varen op dit moment slechts een handjevol binnenvaartschepen rond op LNG. Naar verwachting neemt dit aantal de komende periode een vlucht en zal varen op LNG meer en meer gemeengoed worden. Daarvoor is het wel nodig dat informatie over varen op LNG breder wordt gedeeld, zodat elke binnenvaartschipper zich er een goed beeld van kan vormen.

In deze Frequently Asked Questions lijst geven we alvast antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Anno 2019 varen 11 binnenvaartschepen rond op LNG, dit zijn:

 • Motortankschip Argonon
 • Motortankschip Ecotanker II
 • Motortankschip Ecotanker III
 • Koppelverband Eiger-Nordwand
 • Motortankschip Sirocco
 • Motortankschip Ecoliner
 • Motortankschip Somtrans LNG
 • Motortankschip RPG Stuttgart
 • Motortankschip RPG Bristol
 • Motortankschip RPG Stockholm
 • Kraanschip De Werkendam

LNG is goedkoper dan diesel. Varen op LNG betekent ook een aanzienlijke verbetering van de emissies: schepen kunnen ermee geschikt worden gemaakt voor toekomstige emissieregelgeving.

Of LNG interessant is hangt voornamelijk af van het gasolieverbruik en niet zozeer van het type of bouwjaar van het schip. Een ombouw naar LNG is interessant voor de meeste typen schepen mits het jaarlijks gasolieverbruik boven de ~500 m3 ligt. Praktisch gezien speelt de locatie van de bunkerpunten in relatie tot het vaargebied natuurlijk een rol.

Bij een jaarlijks gasolieverbruik van meer dan 500 m3 loont het om over te stappen op LNG. Dit verbruik leidt tot een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar. Naast economische motieven is er ook een andere reden denkbaar om op LNG te varen. Het is namelijk duurzamer.

De reductie van schadelijke uitstoot is inderdaad aanzienlijk: 80% vermindering van de uitstoot van stikstof (NOx), 99% in het geval van fijnstofreductie (pm) en ook de CO2-uitstoot ligt 20% lager.

De bunkerinfrastructuur is op dit moment nog in ontwikkeling. Daardoor is LNG op dit moment met name interessant voor vaste lijndiensten. Voor het mogen varen op LNG is bovendien vooralsnog een administratief traject vereist, dat ertoe leidt dat een aanbeveling wordt verkregen van de CCR. En last but not least zijn er kosten verbonden aan de LNG installatie.

De meerinvestering die hiermee gemoeid is hangt sterk af van het soort schip, maar ligt ongeveer rond de € 1,5 mln. Door de lagere brandstofprijs is het evenwel een vergroeningsoptie die zichzelf kan terugverdienen.

LNG wordt in tegenstelling tot gasolie afgerekend in kilogrammen. Eén ton LNG kost ongeveer € 400.

Het is mogelijk om vanaf enkele locaties in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Moerdijk LNG te bunkeren vanuit een tankwagen. De aanleg van vaste bunkerstations voor binnenvaartschepen is nog in een planfase.

De actieradius hangt af van de tankinhoud. Het schip Eiger-Nordwand vaart met een LNG tank van 60 m3 heen en weer naar Basel en houdt nog wat brandstof over.

LNG is niet giftig of corrosief, volledig geurloos en het staat niet onder druk. Vanwege de extreem lage temperatuur kan het ook niet ontbranden.

LNG is wel brandbaar wanneer het na verdamping vrijkomt in de lucht. Daarom wordt in wet- en regelgeving veel aandacht geschonken aan voorschriften op het gebied van adequate ventilatie.

Compressed Natural Gas (CNG) is gecomprimeerd aardgas. Het verschil tussen LNG en CNG zit in de energiedichtheid. De energiedichtheid van CNG is lager dan van LNG, waardoor de actieradius van LNG ongeveer driemaal zo groot is. Door deze beperktere actieradius is CNG minder geschikt voor vervoer over middellange en lange afstanden.

Op dit moment is de eerste Europese veerboot in aanbouw die op CNG gaat varen.

Project mede mogelijk gemaakt door

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Salih Karaarslan