development · 6 jaar geleden

Nieuwe kredietfaciliteit voor investeringen in groene(re) scheepvaart

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben een overeenkomst gesloten om investeringen in groene Europese scheepvaart te ondersteunen door middel van een nieuwe kredietfaciliteit. De partijen dragen elk € 150 miljoen bij aan de faciliteit.

De overeenkomst zorgt ervoor dat sponsors van groene en duurzame projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden. De kredietfaciliteit is beschikbaar voor klanten die grote interesse hebben in Europese projecten met een groen innovatie-aspect, zoals de bouw van nieuwe schepen of modernisering (retrofitting) van bestaande schepen, en geldt voor zowel de binnenvaart als de zeescheepvaart.

De risicodragende kredietfaciliteit voor de scheepvaartsector is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van transportschepen verbeteren, gemeten naar vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en verhoging van de brandstofefficiëntie. Projectvoorstellen moeten worden ingediend bij ING en zijn onderworpen aan de financiële en niet-financiële risicoacceptatiecriteria van ING. Om een gediversifieerde portefeuille te creëren, zal de kredietfaciliteit de komende drie jaar geleidelijk worden geïnvesteerd.

De EIB-investering wordt gedaan onder het Green Shipping Guarantee (GSG) Programme, dat wordt ondersteund door zowel het Connecting Europe Facility (CEF) schuldinstrument van de EU, als het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Kijk voor meer informatie op deze link.