development · 6 jaar geleden

Presentaties bijeenkomst ‘Innovation Lab en de toekomst’ beschikbaar

Het EICB Innovation Lab omvat 33 partners die vanuit diverse invalshoeken samenwerken aan de uitdagingen die de binnenvaart wacht. Het betreft onder meer het voldoen aan doelstellingen die aan de sector worden opgelegd vanuit overheden, zoals de Europese emissienorm NRMM Stage V. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel. Om gericht op de actualiteiten in te kunnen blijven gaan, verzette het EICB Innovation Lab inhoudelijk de bakens tijdens de Maritime Industry Beurs in Gorinchem.

Tijdens deze bijeenkomst werd de koerswijziging gepresenteerd. Wij informeerden u over de verbreding van onze doelen. Het ging daarbij niet alleen om het laten voldoen van de binnenvaartvloot aan nieuwe wettelijke normen zoals EU Stage V, maar uiteindelijk om de sprong te helpen maken binnen het energietransitieproces naar een toekomst waarin fossiele brandstoffen in zijn geheel zullen worden vervangen door emissieloze energiebronnen.

Door op de link te klikken in onderstaand programma kunt u de presentaties nog eens rustig nalezen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@eicb.nl

12.55-13.30uTijd voor vragen, discussie, netwerken en een broodje

11.30-12.00uInloop en registratie
12.00uOpening
12.00-12.10uPresentatie Herijking Innovation Lab –door EICB/K. Tachi
12.10-12.25uPresentatie Energietransitie – door Havenbedrijf Rotterdam/Ankie Janssen
12.40-12.55uPresentatie Rol en potentie van de Energietransitie voor de binnenvaart – door Platform Duurzame Biobrandstoffen/Eric van den Heuvel
13.30uAfsluiting en de beursvloer op!