project NOVIMAR

NOVIMAR is een afkorting voor NOVel Iwt and MARitime transport concepts. Dit Europese onderzoeksproject heeft als doel om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw transport concept, dat is gebaseerd op de introductie van de vessel train, ofwel ‘platooning’ op het water.
Status
Afgerond
Project website
www.novimar.eu

NOVIMAR is gehonoreerd onder het Europese research en innovatie kaderprogramma: HORIZON 2020. Het consortium omvat 22 partners uit 9 Europese landen, waaronder: equipment leveranciers, reders, ontwerpbureaus, adviesbureaus, logistieke dienstverleners, kennisinstituten, universiteiten en een classificatiebureau. Nederland is sterk vertegenwoordigd met 7 partners: MARIN, Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart, Technische Universiteit Delft, Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart, Autena Marine en NMT. NOVIMAR beoogt de komende 4 jaar de haalbaarheid van de vessel train aan te kunnen tonen.

Een vessel train bestaat uit een bemande ‘Leader Vessel’ met daarachter een of meerdere ‘Follower Vessels’, die met sterk gereduceerde of zelfs geen bemanning de Leader Vessel volgen. Naast de kostenvoordelen die verwacht worden maakt de Vessel Train het gebruik van kleinere schepen rendabeler, waardoor transport binnen stedelijke gebieden van de weg naar het water verplaatst kan worden. Naast binnenvaart worden ook shortsea-toepassingen onderzocht.

De volgende onderwerpen maken deel uit van het project:

  • voor een aantal casestudies uitvoeren van een kosten- baten analyse voor verschillende vessel train varianten, gebruikmakend van een transportsysteem model
  • ontwikkeling van een control systeem voor vessel train navigatie
  • ontwikkeling van een navigatie support systeem voor binnenvaartschepen, gebaseerd op real-time verzamelen van omgevingsparameters
  • hydrodynamische schip-schip interacties in een vessel train
  • simulatie en praktijk schaal demonstratie van verschillende vessel train varianten
  • richtlijnen voor nieuwe RORO scheeps- en beladingsconcepten
  • veiligheid- en regelgevingsaspecten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met EICB