development · 7 jaar geleden

Vessel Train uit de startblokken

Donderdag 22 juni vond de internationale kick-off plaats van het project NOVIMAR, afkorting voor NOVel Inland waterways transport and MARitime transport concept. In totaal 22 projectpartners uit negen Europese landen (waarvan 7 uit Nederland) verzamelden zich voor de eerste General Assembly op de RDM Campus in Rotterdam.

 

Het project wordt gecoördineerd door NMT en ondersteund door een bijdrage uit het Europese Horizon 2020 programma. Het EICB is als werkpakketleider van het onderdeel Disseminatie en Market Uptake nauw bij de ontwikkelingen betrokken.

Deelnemers aan het NOVIMAR-project onderzoeken en ontwikkelen in vier jaar tijd een geheel nieuw transportconcept voor vervoer over water gebaseerd op platooning, de Vessel Train. Een bemande ‘Leader Vessel’ wordt daarbij gevolgd door één of meer ‘Follower Vessels’ met minder of zelfs zonder bemanning. Het verwachte kostenvoordeel zal het gebruik van kleinere schepen rendabeler maken. En daardoor kan meer transport binnen stedelijke gebieden worden verplaatst van de weg naar het water.

Uitgangspunten

Tijdens de General Assembly vonden een aantal workshops plaats. Hierin hebben ruim veertig deelnemers de gezamenlijke uitgangspunten voor succesvolle Vessel Train-varianten aangescherpt. Het programma bood tevens ruimte voor informele kennismaking.

Stakeholders

Voorafgaand aan de General Assembly is de Stakeholder Group bijeengekomen. In deze groep zijn diverse Europese koepelorganisaties vertegenwoordigd. Deze partijen bestrijken een breed scala aan relevante thema’s, waaronder haven- en transportinfrastructuur en de belangen van werknemers. De Stakeholder Group zal het NOVIMAR-projectteam gedurende het project voorzien van waardevolle input met het oog op de ontwikkeling en marktacceptatie van de Vessel Train.