project Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport is een door de EU gecofinancierd project met als doel de investeringsbarrières voor scheepseigenaren te verlagen en een grootschalige implementatie van LNG in de binnenvaartsector te faciliteren. Onder leiding van EICB werkt een consortium aan de realisatie van drie LNG-installaties op schepen, alsmede één LNG-bunkerstation en onderzoeksprojecten.

Op 1 januari 2016 is het Europese project Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport van start gegaan. Het project draagt bij aan de implementatie van het TEN-T Netwerk en ontvangt co-financiering vanuit CEF van in totaal € 5 miljoen.

De missie van het consortium is het reduceren van investeringsbarrières voor scheepseigenaren met als doel een implementatie van LNG in de binnenvaart op grotere schaal, oftewel het forceren van een doorbraak in de LNG markt voor de binnenvaart.

Hiervoor zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

  • Onderzoeksprojecten op het gebied van standaardisatie en typekeuring van de meest gebruikelijke componenten en configuraties, resulterend in een absolute reductie van de investeringskosten;
  • Toepassen van innovatieve financiële constructies om zodoende grote investeringen door scheepseigenaren te reduceren/vermijden en baten voor scheepseigenaren te waarborgen door een vast prijsverschil tussen diesel en LNG te garanderen;
  • Het uitwerken van stabiele business cases;
  • Het identificeren van de beste locaties voor LNG bunkerstations;
  • Realisatie van pilots: 3 LNG aangedreven binnenvaartschepen en 1 LNG-bunkerstation.

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport loopt tot en met 31 december 2019 en bestaat in totaal uit 7 activiteiten die uitgevoerd worden door 11 projectpartners.

Zie voor meer informatie de projectwebsite: https://lngbinnenvaart.eu/

 

 

 

 

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met