Op koers naar een duurzame binnenvaart

Inschrijfformulier bijeenkomst 25 mei 2023

Op 25 mei organiseerde EICB haar jaarlijkse kennisbijeenkomst tijdens de Maritime Industry beurs in Gorinchem onder de veelzeggende titel “Op koers naar een duurzame binnenvaart: Hoe veranderende regelgeving de sector drijft.” Via onderstaand link kunt u de presentaties downloaden en bekijkt u de opname terug.

 

Gedurende deze ochtend werd u op de hoogte gebracht van diverse, relevante ontwikkelingen die de binnenvaartsector in de nabije toekomst zullen raken. Denk aan Europees beleid rondom vergroening, waar de vrijblijvendheid meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Staat de sector onder druk vanwege deze regelgeving? Of liggen hier misschien juist wel kansen?

In het eerste deel van de bijeenkomst ontving u een status update omtrent relevante regelgeving. Vervolgens stonden we stil bij manieren om aan de opgelegde, internationale targets tegemoet te komen met nadruk op technologie en innovatie. Afsluitend zoomden we in op veelbelovende en inspirerende innovatieprojecten.

Download hieronder de presentaties.