development · 8 jaar geleden

EIBIP aanwezig tijdens TEN-t dagen

Op uitnodiging van de Europese Commissie nam EICB deel aan de TEN-t dagen die plaatsvonden van 21 tot en met 23 juni in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Aldaar werd tekst en uitleg gegeven over EIBIP: European Inland Barging Innovation Platform.