Zoek

Vul je zoekterm hieronder in:

Zoekresultaten

 • Hoe ziet een correcte aanvraag eruit?

  U doet uw aanvraag op de website van de RVO U heeft hiervoor E-Herkenning nodig U levert een duidelijke offerte van de leverancier van uw investering aan. Hierin wordt duidelijk hoe de totale kostenpost is uitgesplitst. U toont aan dat uw schip in het jaar voor de aanvraag minimaal 60 dagen in Nederland in bedrijf […]

 • Wat zijn de algemene voorwaarden om een aanvraag in te mogen dienen?

  De regeling is alleen van toepassing voor schepen die vallen binnen het toepassingsbereik van de ROSR (zie Art. 1.02) of de Richtlijn (EU) 2016/1629 (zie Art. 2). Zie hiervoor Artikel twee van de regeling. Concreet betekent dit dat vrijwel alle veren, zeeschepen en zeer kleine schepen zijn uitgesloten. Kleine drijvende werktuigen verdienen extra aandacht: lees […]

 • Heb je een broodjeszaak?

  Ja, nee of misschien. Wat maakt het uit.

 • Subsidieregeling voor Motorfabrikanten open tot 1 maart 2021

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van […]

 • Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart

  De binnenvaart bevindt zich in een transitie naar een emissievrije transportmodaliteit en staat hierbij voor de uitdaging om grotendeels alle broeikasgassen en luchtvervuilende emissies tegen 2050 te elimineren, in lijn met de strategische doelstellingen zoals opgenomen in de Europese en nationale Green Deal en de Mannheim Verklaring van de CCR. De transitie naar een zero-emissie […]

 • Virtueel bedrijfsbezoek MARIN

  Ga op maandag 9 november mee op virtueel bedrijfsbezoek naar de maritieme onderzoeksinstelling MARIN in Wageningen. In dit digitale bezoek kom je erachter wat MARIN zoal doet. In het bijzonder zal ingegaan worden op onderzoeksprojecten die gericht zijn op smart shipping. Onderzoeker Egbert Ypma neemt je in driekwartier mee langs onderwater drones, onbemande RHIBs en […]