development · 8 jaar geleden

30.000 uur voor ms Anda

Ingezonden mededeling Emigreen, partner van EICB Innovation Lab

De nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen van Emigreen breken records. Onlangs passeerde het systeem dat Emigreen installeerde in de Anda, een binnenvaartschip uit Nederland, de historische grens van 30.000 uur. Met dezelfde techniek en innovatie ontwikkelde en installeerde het bedrijf uit Sliedrecht nabehandelingssystemen voor nog veel meer ondernemingen/organisaties in verschillende marktsegmenten. Alle met ongekende levensduur en prestaties. De pionier op de Nederlandse en Europese markt blijkt daarmee haast als enige moeiteloos de nieuwe Europese eis te halen van 10.000 bedrijfsuren.

10 jaar voorlopen

Voor oprichter en engineer Niko Dalpis komt het nieuws niet echt als een verrassing: “Of onze nabehandelingssystemen nou draaien in de scheepvaart, energie- of industriesector, ze leveren altíjd ongekende prestaties. We weten dus dat wij voorop lopen in de markt. Dit doen we door te blijven innoveren. Emigreen koppelt kennis aan de markt, en dat doen we als sinds onze oprichting.” Dalpis vervolgt: “Natuurlijk ben ik trots op de prestaties en de betrouwbaarheid van onze nabehandelingssystemen. Maar ik zie ook dat er nog zo veel te winnen is in onze markt. De nieuwe Euronorm is weliswaar een begin, maar gaat pas in 2020 van start. We zien eigenlijk geen uitdaging in die 10.000 uur. Veel van onze producten draaien al sinds 2005. Je zou dus kunnen zeggen dat we meer dan 10 jaar voorlopen.”

Euronorm

De nieuwe Europese wet en regelgeving voor de uitlaatgassen emissies van industriële motoren, EU Stage V, stelt zeer strenge eisen. Zo moeten vanaf 2020 alle industriële motoren worden voorzien van een nabehandelingssysteem en daarbij moeten de prestaties gegarandeerd worden gedurende 10.000 draaiuren. Emigreen paste hun kennis en innovatie de afgelopen jaren toe bij verschillende installaties. Naast de Anda (2009), vaart onder meer een 60m. Feadship (2010) en draait een installatie van een gaspompstation (2012) op de duurzame installaties van Emigreen.

Anda

De hoofdmotoren van de binnenvaartschip Anda zijn uitgerust met een uitlaatgassen nabehandelingsinstallatie van Emigreen. Deze bestaat uit een roetfilter, die het fijnstof uit de uitlaatgassen filtert, en een SCR-katalysator, die de NOx-uitstoot met ca. 90% reduceert. Het schip voldoet hiermee ruimschoots aan de zwaarste emissie-eisen. De roetfilter en katalysator zijn onderdeel van een vernuftig, hoog rendement uitlaatsysteem, waardoor er ook aan de strengste geluidseisen van de Scheepvaartinspectie voldaan wordt.